Monthly Archive:: May 2015

Kim Anh Tử

Công dụng của quả Kim anh tử

Kim anh tử dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Thục bản thảo. Kim anh tử có công dụng chữa di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, đái rắt, đái dầm, suy nhược thần kinh… Người Tày gọi là mác nam coi. …
Cốt Khí Củ

Trừ phong thấp nhờ Cốt Khí Củ

Cốt khí củ là một loại cây nhỏ sống lâu năm, thân thẳng, thường mọc hoang ở đồi núi hoặc ven đường. Là loài cây có tác dụng bài trừ phong thấp. Cốt khí củ còn gọi là hổ trượng, điền thất, …