cam thảo Archive

Cam thảo

Cam thảo dùng chống sâu răng

Cam thảo hay cam thảo bắc (danh pháp hai phần: Glycyrrhiza uralensis) là một loài thực vật có hoa bản địa châu Á, một trong khoảng 18 loài của chi Cam thảo (Glycyrrhiza). Thử nghiệm của các nhà nghiên cứu Mỹ cho …