tránh thai Archive

Ngừa thai theo các cách cổ đại

Từ cư dân nguyên thủy đến con người hiện đại, ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc bao gồm cả sinh hoạt tình dục.  Từ cư dân nguyên thủy đến con người hiện đại, ai cũng muốn có một cuộc …
Nhiều biện pháp tránh thai không an toàn, thậm chí không tránh được thai.

Biện pháp tránh thai không an toàn

Ngày nay, các biện pháp ngừa thai được áp dụng một cách rộng rãi, ngày càng có nhiều biện pháp tránh thai hiện đại, tiện lợi, hiệu quả cao dành cho cho người phụ nữ. Mặc dù có khá nhiều biện pháp …